Türkçe English Δημοτική русский العربية French genelsekreterlik@bilecik.edu.tr

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER : (Son kayıt tarihi: 17 Eylül)

 1. Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan onaylanmış Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylanmış lise diplomasının Türkçe çevirisi, (Apostil sözleşmesine taraf olan ülkelerin adayları için ilgili belgenin apostil şerhi bulunması gerekmektedir)

 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden (Eğitim Müşavirliği) alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı,

 3. Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan onaylanmış Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylanmış Türkçe çevirisi, (Apostil sözleşmesine taraf olan ülkelerin adayları için ilgili belgenin apostil şerhi bulunması gerekmektedir)

 4. İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylanmış Türkçe çevirisi (BİL-YÖS sınav sonuç belgesi ile Üniversitemiz tarafından kabul edilen Türkiye’deki diğer Yükseköğretim Kurumlarının YÖS sınav sonuç belgeleri hariç),

 5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden onaylanmış Türkçe çevirisi (Resmi kimlik ya da pasaportun Latin alfabesi ile yazılı olması halinde Türkçe çevirisi istenmez.),

 6. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak “Öğrenim Vizesi” ya da geçerli ikamet izni,

 7. Mavi Kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi (Kayıt sırasında aslı görülerek sadece fotokopisi teslim alınır.),

 8. 1 adet vesikalık fotoğraf,

 9. TÖMER Belgesi,(**)

 10. Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.),

 11. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. Kesin kayıt işleminden sonra öğrenim ücretinin yatırılması gerekmektedir.),

 12. Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

 13. Yükseköğrenimlerini Üniversitemizde sürdürecek öğrencilerin maddi imkânlarının yeterli olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir.

 14. Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili birime eksiksiz olarak şahsen veya Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Konsolosluğundan veya Türkiye’deki bir noterden alınan vekâlet yoluyla teslim etmeleri zorunludur. 18 yaşından küçük olan adayların muvafakatname ile kayıt olmaları gerekmektedir.

Açıklama: (**) Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe dil düzeylerinin yeterli olması gereklidir. Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesine göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:

 

DÜZEYLER

PUANLAR

AÇIKLAMA

A1 Düzeyi (Temel-1)

0-30

Türkçe seviyeleri yeterli değildir.

A2 Düzeyi (Temel-2)

31-45

Türkçe seviyeleri yeterli değildir

B1 Düzeyi (Orta-1)

46-60

Türkçe seviyeleri yeterli değildir

B2 Düzeyi (Orta 2)

61-75

Türkçe seviyeleri yeterlidir.

C1 Düzeyi (İleri-1)

76-90

Türkçe seviyeleri yeterlidir.

C2 Düzeyi (İleri-2)

91-100

Türkçe seviyeleri yeterlidir.

 

Türkçe seviyeleri yeterli olmayan adaylar bir yıl Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulacaktır. İzinli sayılacağı bir yılın sonuna kadar Türkçe bilgi seviyesini en az B2 düzeyine çıkaran adaylar yükseköğretim kurumundaki öğrenimine başlayabilir. Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile yurt dışındaki Türkçe eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

Üniversiteye bağlı birimlerde öğrenim görmeye hak kazanan ancak Türkçe düzeyi yeterli olmayan adaylar, Türkçe kursunu öncelikle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de almak zorundadırlar. Ancak bu adaylar, gerekli görüldüğü takdirde ve TÖMER Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda Müdürlüğün yönlendireceği başka bir TÖMER’de Türkçe kursu alabilirler. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de Türkçe kursu yıllık ücreti TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve iki taksit halinde tahsil edilmektedir. Üniversite TÖMER Müdürlüğünün yönlendirmesi olmadan başka bir TÖMER’de Türkçe hazırlık eğitimi almaya giden öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 


27 Ağustos 2021, Cuma