Türkçe English Δημοτική русский العربية French genelsekreterlik@bilecik.edu.tr

Gizlilik İlkeleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Sistemi
GİZLİLİK İLKELERİ

İşbu “Gizlilik İlkeleri” (Sözleşme) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik adresinde mukim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BİLECİK - YÖS) ile diğer tarafta bu sistemi kullanan tüm kullanıcılar (Kullanıcı) arasında akdedilmiştir.
BİLECİK - YÖS ve Kullanıcı bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

BİLECİK - YÖS, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya başvuru formlarının doldurulması suretiyle kullanıcı kendisi ile ilgili bir takım kişisel bilgileri (kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, eğitim ve iş bilgileri, akademik etkinlik ve sınav bilgileri gibi) sistem tarafından hizmetin ilgili yasal çerçeveler dahilinde yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

BİLECİK - YÖS ilgili başvuru hakkında bilgilendirmeler yapmak amacıyla kullanıcının sistemde kayıtlı eposta adresi veya cep telefonları çeşitli bilgilendirme ve duyurular gönderebilir. Kullanıcı bu gibi bilgileri almasının hukuki bir niteliği olması nedeniyle alıp almama konusunda seçim yapamaz ve tüm kullanıcılar bilgilendirme almayı kabul etmiş sayılırlar.

BİLECİK - YÖS üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcı tarafından BİLECİK - YÖS ile elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Kullanıcı ile yaptığımız " Kullanım Koşulları" ve “KVKK Aydınlatma Metni” de belirtildiği şekilde işlenecektir.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, BİLECİK - YÖS, kullanıcının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

BİLECİK - YÖS, Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan hizmetin yürütülebilmesi amacıyla paylaşabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. BİLECİK - YÖS tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya sistem üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; BİLECİK - YÖS ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, " Kullanım Koşulları" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma amacıyla da kullanılabilir.

BİLECİK - YÖS, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar

BİLECİK - YÖS,  web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. BİLECİK - YÖS, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İstisnai Haller

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde BİLECİK - YÖS, işbu "Gizlilik İlkeleri" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • Kurumumuzun kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-posta Güvenliği

BİLECİK - YÖS eposta adresine herhangi bir nedenle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kişisel bilgi veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. ÇOMÜ e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Tarayıcı Çerezleri

BİLECİK - YÖS, sistemimizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

BİLECİK - YÖS, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için genelsekreterlik@bilecik.edu.tr adresine email gönderebilirsiniz. BİLECİK - YÖS’ ait diğer iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.