Türkçe English Δημοτική русский العربية French genelsekreterlik@bilecik.edu.tr

Duyurular

28
Haziran
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 1. ALIM SONUÇLARI
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 1. ALIM SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR. Sonuçlar başvuru yaptığınız (yos@bilecik.edu.tr ) sayfadan öğrenilecektir.
24
Haziran
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIM BAŞVURU DÖNEMİ-1
T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN 1. ALIM BAŞVURULARI VE KAYIT KABUL ŞARTLARI   Üniversitemize 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışından Gelen Öğrenci adayları başvurularını https://yos.bilecik.edu.tr/ internet adresinden yapacaklardır. Başvuru için gerekli belgelerden, aday için uygun olan belgeleri başvuru sayfası sistemine yüklenmesi gerekmektedir.   BAŞVURU TARİHLERİ: 1. ALIM Başvuru Tarihleri: 10.06.2024 – 21.06.2024             Yerleştirme Sonuçlarının ilanı: 28.06.2024 Asıl Adayların Kayıtları: 01.07.2024 – 29.11.2024   Başvuru için gerekli belgeler; Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkçe çevirisi, (*) Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe çevirisi, (*) İlgili sınav sonuç belgesinin aslı, (Sınav sonucu ile başvuru yapılacaksa) Pasaportun ya da resmi kimliğin kişiye ait bilgileri gösteren sayfası (Çift uyruklu olanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Mavi Kart vs. pasaportun ya da kimliğin yanına eklemesi gerekmektedir.) Başvuru Ücreti 2500 TL olup TR86 0001 0001 1848 3433 4753 19 IBAN numarasına yatırılarak dekontun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Başvuru Ücretleri İade Edilmeyecektir.) Açıklama 1: (*) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Konsolosluğu’ndan veya Türkiye’deki bir noterden onaylanmış Türkçe çevirisi. Açıklama 2: Sudan lise diploması ile başvuru yapanlar 4 yıllık transkriptlerini başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. GENEL AÇIKLAMALAR Kargo, posta ve e-posta ile gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır. Eksik evrak ile başvuru kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Ülkemizde yapılan TRYÖS sınavı ile başvuru yapanların sınav puanları 0,8 ile çarpılarak değerlendirilecektir. Başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilere ülke kontenjanı sınırlaması uygulanacaktır. 30 yaş üstü yabancı uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir. Azerbaycan uyruklu adayların TQDK ve TRYÖS sınavı dışında başvuruları kabul edilmeyecektir. Fas-Cezayir-Tunus ülkelerinin bakaloryası ile Mühendislik Fakültesine 10/20 puan aralığı ile başvuru yapılabilir. Somali, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir. Türkiye’deki liselerden mezun olanlar TRYÖS sınavı dışında, diploma puanıyla başvuru yaparlarsa başvuruları kabul edilmeyecektir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu, nitelikleri uygun olan adaylar içerisinden kontenjan sayısı kadar asıl adayları belirler ve başvuru sistemi üzerinden ilan eder. Tıp Fakültesine kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısının, yabancı uyruklu öğrenci kontenjan toplamının yüzde 5’ini geçmemesi esastır. Ancak kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilebilir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylardan Tıp Fakültesine kabul edilecek öğrencilerin sayısı, yabancı uyruklu öğrenci kontenjan toplamının yüzde 10’unu geçmemesi esastır.  Yerleştirme puanı, TRYÖS puan türündenTıp Fakültesine 500 üzerinden en az 400 puan ve üzeri diğer uluslararası sınav türlerinden 100 üzerinden 80  puan ve üzeri; Mühendislik Fakültesi programlarına TRYÖS puan türünden 300 puan ve üzeri, diğer uluslararası sınav türlerinden 100 üzerinden en az 60 puan ve üzeri olan ve diğer bölümlere YÖSTR 250 puan ve üzeri, adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Üniversitemiz başvuru sürecinde Koordinatörlüğün internet sayfasından ilan ederek başvuru ilanının şartlarını değiştirme hakkı bulunmaktadır. Üniversiteye yurt dışından kabul edilecek öğrenci adayları, başvurularında en fazla üç program için tercih yapabilirler. Aynı yıl içerisinde lisans programlarına kayıt yaptıran adaylar, ilan edilecek ek yerleştirmelere başvuru yapamazlar. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirilme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuruların değerlendirilmesi Yurt Dışından Gelen Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır. Kabul edilen adaylar başvuru sisteminden kabul belgesini alabileceklerdir. Adayların bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğine giderek öğrenim vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Ayrıca başvuru sonuçlarıyla ilgili bir tebligat yapılmayacaktır.     BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda olmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek adaylar; 1. Yabancı uyruklu olanlar, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]), 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) 4. TC Uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardır. b) Adaylardan, 1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bentlerindeki şartları sağlayanlar hariç) 4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, 6) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların, (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) başvuruları kabul edilmeyecektir. c) Başvuru anında aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birisi sunulmalıdır.       Sınavın adı Açıklama En düşük puan En yüksek puan Sınavın türü ve geçerlilik süresi   ABITUR Almanya/Finlandiya   4 1 Lise bitirme sınavı süresiz   ARJANTİN Arjantin Bakaloryası   5 10 Lise bitirme sınavı süresiz   ARNAVUTLUK Merkezi Lise Bitirme Sınavı (Certificate of Maturity) Zorunlu konu sınavları (Edebiyat ve Matematik) ve başvurulan programla ilgili olmak üzere alınan seçmeli konu sınavlarının her birinden 5 10 Lise bitirme sınavı süresiz   AVUSTURYA Avusturya Matura Diploması   4 1 Lise bitirme sınavı süresiz   BAHREYN Merkezi Lise Bitirme Sınavı (Tawjihi) Başvurulan programla ilgili dalda en az %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   BANGLADEŞ Lise Bitirme Diploması (Higher Secondary Certificate -HSC) Başvurulan programla ilgili 3 alanda en az %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   BEYAZ RUSYA Beyaz Rusya Merkezi Sınavı   300 600 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   TRYÖS     50 100 2 yıl geçerli   BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Merkezi Lise Bitirme Sınavı   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   BOSNA HERSEK Olgunluk Sınavı (Matura)   3 5 Lise bitirme sınavı süresiz   CEZAYİR Cezayir Bakaloryası   10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   ÇAD Çad Bakaloryası   10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   DANİMARKA Lise Bitirme Sınavı   7 13 Lise bitirme sınavı süresiz       DİPLOME DEBİRESTAN VE PİŞDANEŞGAHİ   İran’da Lise Bitirme ve Diploma Notu     10   20   Lise bitirme sınavı süresiz     ENDONEZYA Ujian Akhir Nasional (UAN)   30 60 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   ETİYOPYA Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az %50 % 100 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   FAS Fas Bakaloryası   10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   FİLİPİNLER Filipinler Üniversite Yerleştirme Sınavı (PEPT) Başvurulan programla ilgili dalda en az %50 %100 Üniversite giriş sınavı  (2 yıl geçerli)   FİLİSTİN Orta Öğretim Mezuniyet Sınavı (Tawjihi) Başvurulan programın puan türünden en az 50 100 Lise bitirme sınavı süresiz   FRANSIZ BAKALORYASI Fransız Bakaloryası (French Baccalaureate) Diploma notu en az 10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   GAOKO Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yapılan Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programın puan türünde en az 500 750 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   GCE (A LEVEL) SINAVI General Certificate Education En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi 3 5 Lise bitirme sınavı süresiz   GÜNEY KORE Yeterlilik Testi (C SAT) Başvurulan programla ile ilgili dalda en az 400 800 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   HİNDİSTAN Hindistan Lise Bitirme Sınavları Başvurulan programla ilgili dalda en az %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   IB Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Diploma notu en az 21 42 Lise bitirme sınavı süresiz   IRAK Irak Lise Diploma Derecesi   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   İSPANYA Titulo de Bachiller(LOGSE)   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   İSRAİL İsrail Te'udat Bagrut (Marticulation Certificate) İsrail Lise Bitirme Sınavında 6 konuda 5 ve üzeri 5 10 Lise bitirme sınavı süresiz   İTALYA İtalya Matura   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   KATAR Merkezi Lise Bitirme Sınavı Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma   120 240 Lise bitirme sınavı süresiz   KAZAKİSTAN Ulusal Üniversite Testi   60 120 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   KIRGIZİSTAN Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT)   125 250 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   KOSOVA Kosova ve Makedonya’da Yapılan Olgunluk Sınavı   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   KUVEYT Merkezi Lise Bitirme Sınavı Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma   120 240 Lise bitirme sınavı süresiz   LİBYA Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   LÜBNAN BAKALORYASI Lübnan’da Yapılan Bakalorya Sınavı (Baccalaureate Libanais) Başvurulan bölümle ilgili sınavdan alınan sınav notu ortalaması 10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   MACARİSTAN MATURASI Macaristan Lise Bitirme Sınavı   3 5 Lise bitirme sınavı süresiz   MAKEDONYA Merkezi Lise Bitirme (Matura) Sınavı   3 5 Lise bitirme sınavı süresiz   MISIR Merkezi Lise Bitirme Sınavı Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   MOĞOLİSTAN Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR) Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 400 800 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   MOLDOVA Bakalorya Sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere iki sınavdan 5 10 Lise bitirme sınavı süresiz   PORTEKİZ Merkezi Üniversite Giriş Sınavı (Concurso Nacional De Candidatura Do Ensino Superior)   10 20 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   ROMANYA Romanya Bakaloryası   5 10 Lise bitirme sınavı süresiz   RUSYA Rusya Federasyonu Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı (EGE)   200 400 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   SENEGAL Senegal Bakaloryası   10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   SIRBİSTAN Sırbistan Diploma o Polozenom Maturskom İspitu   3 5 Lise bitirme sınavı süresiz   SUDAN Sudan Lise Bitirme Sınavı   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   SUUDİ ARARİSTAN Kudrat Sınavı   %70 %100 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   TUNUS Tunus Bakaloryası   10 20 Lise bitirme sınavı süresiz   TÜBİTAK TÜBİTAK’ın Tanıdığı ve Katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Altın, gümüş, bronz madalyaya sahip olmak     Süresiz   UKRAYNA Bağımsız Üniversite Giriş Sınavı (ZNO) En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan en az 100 200 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)   UMMAN Merkezi Lise Bitirme Sınavı Tawjihi Al-Shahada- Al-Thanawiyya   %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   ÜRDÜN Tawjihi Başvurulan programın puan türünden en az %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   YEMEN Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az %50 %100 Lise bitirme sınavı süresiz   YUNANİSTAN Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı   %50 %100 Üniversite giriş sınavı (2 yıl geçerli)     Yurtdışından gelen öğrenci kontenjanlarına yukarıda yer alan sınavlardan asgari taban puanlara sahip adaylar başvurabilir. Bu sınavlar dışında Türkiye’deki yükseköğretim kurumları içerisinden Üniversitemiz tarafından onaylanan sınavlar da kabul edilir. Burada açıklanmayan ülke ve sınavlar ile başvurulması durumunda Yurt Dışından Gelen Öğrenci Kabul Komisyonu'nun belirlediği puanlar geçerli olacaktır. TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya almış olan adaylarda taban puan şartı aranmaz. Programlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavlarından ilgili programın puan türünde tercih yapılabilmesi için gerekli asgari puanı alan adaylar başvurabilir.     KESİN KAYIT  İÇİN  GEREKLİ BELGELER (İlk 5 maddede yer alan kırmızı renkli olanlar getirilmesi zorunlu olan belgelerdir. Diğer belgeler öğrencinin durumuna göre istenilecektir.) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkçe çevirisi(*), Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe çevirisi(*), Kabul Belgesi  (Başvuru yapılan sistemden alınacaktır.) (https://yos.bilecik.edu.tr/),   İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe çevirisi(*) (Sınav sonuç belgesi ile başvuruda bulunmuş olduğunda istenilecektir.)(YÖS sınav sonuç belgeleri için Türkçe çeviri istenmez.), Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe çevirisi (*) (Resmi kimlik ya da pasaportun Latin alfabesi ile yazılı olması halinde Türkçe çevirisi istenmez.), Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, Açıklama: (*) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Konsolosluğu’ndan veya Türkiye’deki bir noterden onaylanmış Türkçe çevirisi. “Denklik Belgesi”nin aslı, (Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinin Eğitim Müşavirliğinden alınacak olan) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulmayan ülkelerin vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/ Konsolosluklarından alınacak “Öğrenim Vizesi” ya da geçerli ikamet izni, Mavi Kartlılar için Mavi Kartın aslı ve fotokopisi, TÖMER Belgesi,(**) Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.) Yükseköğrenimlerini Üniversitemizde sürdürecek öğrencilerin maddi imkânlarının yeterli olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili birime eksiksiz olarak şahsen veya vekalet (Ülkemizin yurt içi veya yurt dışındaki resmi kurumlarından ya da mecburi durumlarda adayın ülkesindeki resmi kurumlarından alınacak vekalet belgesi getirilmek suretiyle) yoluyla teslim etmeleri zorunludur. Açıklama: (**) Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe dil düzeylerinin yeterli olması gereklidir. Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesine göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:   DÜZEYLER PUANLAR AÇIKLAMA A1 Düzeyi (Temel-1) 0-30 Türkçe seviyeleri yeterli değildir. A2 Düzeyi (Temel-2) 31-45 Türkçe seviyeleri yeterli değildir B1 Düzeyi (Orta-1) 46-60 Türkçe seviyeleri yeterli değildir B2 Düzeyi (Orta 2) 61-75 Türkçe seviyeleri yeterlidir. C1 Düzeyi (İleri-1) 76-90 Türkçe seviyeleri yeterlidir. C2 Düzeyi (İleri-2) 91-100 Türkçe seviyeleri yeterlidir.     Türkçe seviyeleri yeterli olmayan adaylar bir yıl Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulacaktır.  İzinli sayılacağı bir yılın sonuna kadar Türkçe bilgi seviyesini en az B2 düzeyine çıkaran adaylar yükseköğretim kurumundaki öğrenimine başlayabilir. Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile yurt dışındaki Türkçe eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez. Üniversiteye bağlı birimlerde öğrenim görmeye hak kazanan ancak Türkçe düzeyi yeterli olmayan adaylar, Türkçe kursunu öncelikle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TÖMER’de almak zorundadırlar. Ancak bu adaylar, gerekli görüldüğü takdirde ve TÖMER Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda Müdürlüğün yönlendireceği başka bir TÖMER’de Türkçe kursu alabilirler. Üniversite TÖMER Müdürlüğünün yönlendirmesi olmadan başka bir TÖMER’de Türkçe hazırlık eğitimi almaya giden öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.   İLETİŞİM BİLGİLERİ : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü Gülümbe Kampusü 11210 Gülümbe / BİLECİK Telefon : + 90 – 228 – 214 1287 + 90 – 228 – 214 1485                                Elektronik Posta : yob@bilecik.edu.tr
25
Ekim
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERİN 4. ALIM İLANI
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin 4.  Alım ilanı için tıklayınız.
Tüm Duyurular

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine Hoşgeldiniz

Öğrenci Girişi Sisteme Kayıt Ol Belge Doğrulama